english russian
main page log in contact us
 
Aktualności strony
Wydarzenia
Personalia
Organizacje i instytucje naukowe
Wydawnictwa
Periodyki
Nowe książki
Recenzje
Pomoce naukowe
Dyskusje
Linki
 

wstęp

Witamy w naszym serwisie!

Powstały we wrześniu 2004 roku serwis "Chartae Palaeoslavicae" kontynuuje swoją działalność. Od momentu uruchomienia serwisu większość rubryk została aktywowana, niektóre są nadal w opracowaniu i zostaną włączone wkrótce.

"Chartae Palaeoslavicae" jest projektem naukowym, który ma na celu koordynację badań paleoslawistów z różnych krajów, zajmujących się średniowiecznym językowym, literackim i kulturowym dziedzictwem Słowian prawosławanych oraz stosunkami bizantyńsko-słowiańskiej wspólnoty kulturowej.

Fizycznie serwis znajduje się na serwerze Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, Polska) i jest aktualizowany przez zespół naukowo-techniczny w składzie: dr hab G. Minczew, dr Ivan Petrov, mgr A. Kawecka, mgr Michał Kędzierski, Ivica Bociek, Agnieszka Franczak. Opiekę merytoryczną i administracyjną nad projektem sprawuje prorektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani prof. dr hab. Eliza Małek.

W związku z rozwojem serwisu osoby zainteresowane jego zawartością zapraszamy do współpracy. Prosimy o nadsyłanie informacji na adres Administratorów:

- o wydarzeniach związanych z szeroko pojętą paleoslawistyką: serwis oferuje Państwu możliwość publikowania informacji o aktualnych i planowanych wydarzeniach naukowych (konferencjach, seminariach, sympozjach i in.);
- osoby naukowo zajmujące się paleoslawistyką mogą nadsyłać swoje dane bio- i bibliograficzne: znacznie ułatwi to kontakt w sprawach naukowych oraz usprawni przebieg ewentualnych konsultacji i dyskusji;
- redakcje paleoslawistycznych czasopism naukowych oraz periodyków, w których publikowane są materiały dotyczące paleoslawistyki, prosimy o nadsyłanie informacji (dane redakcji, spisy treści numerów bieżących i planowanych, informacja o możliwości nabycia egzemplarzy);
- czekamy również na informacje dotyczące nowych książek w formie recenzji bądź adnotacji wraz ze skanowaną okładką prezentowanej pozycji;
- prosimy również o wymianę informacji o podobnych serwisach w Internecie (wzajemne zamieszczenie linków).

Zapraszamy do wycieczki po naszym katalogu!

Z wyrazami szacunku - Administratorzy naukowi serwisu:
dr hab. Georgi Minczew, dr Ivan Petrov, mgr Agata Kawecka, Ivica Bociek
29-05-2005

 archiwum powitań